Carta Alir Permohonan Latihan Industri dan Permohonan Jawatan Online

Jawatan:Praktikel

Carta Alir Tempahan Perkhidmatan Online

flowchart_tempahan

Carta Alir Penggunaan WebOPAC

flowchart_webopac