EN. MOHD IZHAM BIN MOHAMAD
Pemangku Pengarah Bahagian Prestasi Sukan

EN. MOHAMMAD FAWWAZ BIN JAMAL
Cawangan Prestasi Tinggi

EN. MOHD QUSYAIRY AJMAIN BIN MOHD AMIN
Cawangan Sains Sukan

EN. RUJI BIN SOMPONG
Cawangan ISN Zon


PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN PRESTASI SUKAN

 1. Memastikan permohonan perkhidmatan sokongan sains sukan dan perubatan akan diberi maklumbalas dan diproses dalam tempoh empat (4) dari tarikh penerimaan permohonan.
 2. Keputusan ujian saintifik dibincang bersama pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari selepas tamat ujian.
 3. Melaksanakan sekurang-kurangnya 80% daripada pelan prestasi yang menjawab jurang prestasi atlet mengikut sukan dan kumpulan sukan seperti dirangka.
 4. Perkhidmatan di berikan melalui sistem pengurusan yang berkualiti, efektif dan berdasarkan kepada garis panduan yang disokong dengan bukti-bukti saintifik.
 5. Setiap ruangan pejabat, bilik operasi dan makmal akan sentiasa dipastikan bersih dan selamat untuk kegunaan atlet, jurulatih serta pegawai-pegawai sukan.

PENGENALAN BAHAGIAN PRESTASI SUKAN

 1. Bahagian ini merupakan teras utama dalam pengwujudan ISN sebagai entiti penting dalam pembangunan sukan Negara.
 2. Berfungsi merancang dan melaksanakan program-program berteraskan aspek sains sukan.
 3. Mempertingkatkan prestasi atlet Negara di setiap peringkat penglibatan khususnya daripada peringkat akar umbi hinggalah ke peringkat elit.
 4. Penyediaan program sains sukan yang komprehensif dan sistematik berasaskan ‘Evidence – Based Practice’ dan penyelidikan dalam bidang pengkhususan.
 5. Program berunsur saintifik mampu membawa kejayaan kepada Negara khususnya di peringkat temasya sukan antarabangsa.
 6. Sebagai peneraju dan penyelaras untuk menggembleng kepakaran dan kerjasama pembangunan atlet ke arah program latihan yang lebih sistematik dan saintifik
 7. Bahagian ini terbahagi kepada 3 cawangan utama:
  1. Cawangan Sains Sukan
  2. Cawangan Prestasi Tinggi
  3. Cawangan ISN Zon

 

CAWANGAN SAINS SUKAN

Cawangan ini bertanggungjawab dalam meneroka ilmu dan amalan terkini dalam setiap bidang sub disiplin sains sukan di samping mengeluarkan ‘standard’ kepakaran dan khidmat nasihat pakar dalam bidang pengkhususan mengikut keperluan sukan. Antara sub disiplin sains sukan adalah seperti di bawah:

 1. Pusat Biomekanik & Analisis Prestasi Sukan
 2. Pusat Pemakanan Sukan
 3. Pusat Psikologi Sukan
 4. Pusat Fisiologi Senam
 5. Pusat Suaian Fizikal
 6. Pusat Pembangunan Bakat

Fungsi Cawangan Sains Sukan

 1. Bertanggungjawab dalam meneroka ilmu dan amalan terkini dalam setiap bidang sub disiplin sains sukan.
 2. Mengeluarkan ‘standard’ kepakaran dan khidmat nasihat pakar dalam bidang pengkhususan mengikut keperluan sukan.
 3. Menyokong perkhidmatan terhadap atlit negara berteraskan ilmu dan aplikasi sains sukan terkini.
 4. Memastikan arah tuju dan menyokong pembangunan professional (kompetensi) staf yang selaras dengan keperluan semasa prestasi sukan antarabangsa.
 5. Membentuk dan memantau perkhidmatan sains sukan yang berlandaskan piawaian antarabangsa, budaya kerja prestasi tinggi dan teknologi terkini.
 6. Merangka dan merancang fasiliti, kelengkapan dan bajet termasuk penyelenggaraan cawangan sains sukan.
 7. Merancang dan menjalankan kajian sains gunaan dan penulisan saintifik
 8. Membangunkan garis panduan berkaitan prestasi sukan serta kelestarian gaya hidup aktif komuniti.
 9. Merancang dan melaksana program-program pembangunan bakat di peringkat akar umbi untuk menyokong usaha pembangunan atlet negara.

 

CAWANGAN PRESTASI TINGGI

Cawangan ini bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan memantau penyampaian perkhidmatan Sains, Perubatan dan Teknologi Sukan kepada sukan-sukan di bawah program Kita Juara 2018, Senior 2019 dan Pelapis Kebangsaan serta menyediakan pelan prestasi sukan bagi ke semua Sukan di dalam program Sukan Komanwel dan Sukan Asia 2018 dan Sukan SEA 2019. Kumpulan sukan adalah terdiri daripada:

 1. Sukan Berpasukan
 2. Sukan Tempur
 3. Sukan Akuatik
 4. Sukan Kemahiran
 5. Sukan Kekuatan dan Daya Tahan
 6. Sukan Raket
 7. Sukan Paralimpik

Fungsi Cawangan Prestasi Tinggi

 1. Merancang, menyelaras dan memantau penyampaian perkhidmatan Sains, Perubatan dan Teknologi Sukan kepada sukan-sukan di bawah program Kita Juara 2018, Senior 2019 dan Pelapis Kebangsaan.
 2. Menyediakan pelan prestasi sukan bagi ke semua sukan di dalam program Sukan Komanwel dan Sukan Asia 2018 dan Sukan SEA 2019.
 3. Pemantauan pelaksanaan aktiviti-aktiviti saintifik di dalam pelan prestasi sukan dan persekitaran prestasi.
 4. Mengawal kelulusan kewangan bagi pelaksanaan program perkhidmatan melalui pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Program Prestasi Tinggi (JPPT) peringkat ISN.
 5. Memberikan penyelesaian prestasi (performance solutions) melalui pelaksanaan projek-projek sains dan teknologi yang meningkatkan prestasi atlet dan sukan.
 6. Memantau pelaksanaan program latihan, kem latihan luar negara dan persediaan pertandingan bagi semua sukan melalui pelaksanaan Mesyuarat Prestasi Tinggi (HPTM-High Performance Team Meeting) bersama pemegang taruh sukan tersebut.
 7. Menyediakan laporan pemantauan prestasi program dan laporan ujian dan penilaian saintifik kepada pemegang taruh sukan secara berkala.

 

CAWANGAN ISN ZON

Cawangan ini bertanggungjawab untuk merangka khidmat rundingan, diagnostik, pengujian dan latihan dalam bidang Suaian Fizikal, Fisiologi Senam, Pemakanan Sukan, Psikologi Sukan dan Analisis Prestasi bagi atlet di bawah program kebangsaan dan elit negeri di peringkat zon. Cawangan ISN Zon terbahagi kepada:

 1. ISN Zon Utara
 2. ISN Zon Selatan
 3. ISN Zon Timur
 4. ISN Zon Sabah
 5. ISN Zon Sarawak

Fungsi Cawangan ISN Zon

 1. Merangka khidmat rundingan, diagnostik, pengujian dan latihan dalam bidang Suaian Fizikal, Fisiologi Senam, Pemakanan Sukan, Psikologi Sukan dan Analisis Prestasi bagi atlet di bawah program kebangsaan dan elit negeri di peringkat zon.
 2. Memastikan perkhidmatan sains sukan yang diberikan kepada atlet kebangaan dan atlet elit negeri di peringkat ISN Zon adalah berteraskan ilmu dan aplikasi sains terkini.
 3. Membudayakan ilmu penulisan saintifik selain menjalankan kajian dalam meneroka dan meningkatkan ilmu sains sukan di kalangan staf di ISN Zon.
 4. Melaksanakan inisiatif dalam memastikan keberkesanan hala tuju ISN Zon melalui perkhidmatan Sains Sukan dan perkhidmatan sokongan.
 5. Mengendalikan dan memantau program pembangunan bakat yang digerakkan di peringkat zon dalam mengokong usaha pembangunan atlet.
 6. Sebagai pusat rujukan MSN Negeri dan pemegang taruh di peringkat zon dalam mewujudkan Unit Sains Sukan masing-masing.